آلبومهای بدون کلام-سنتور

20قطعه برای سنتور ,پرویز مشکاتیان پرویز مشکاتیان « نام آلبوم: 20قطعه برای سنتور

تعداد ترانه ها: 20

آثار درویش‌خان,فرامرز پایور فرامرز پایور « نام آلبوم: آثار درویش‌خان

تعداد ترانه ها: 2

آموزش سنتور ـ ردیف میرزاعبدالله-مد شور,مجید کیانی مجید کیانی « نام آلبوم: آموزش سنتور ـ ردیف میرزاعبدالله-مد شور

تعداد ترانه ها: 50

بر فراز باد,اردوان کامکار اردوان کامکار « نام آلبوم: بر فراز باد

تعداد ترانه ها: 7

درک موسیقی-حبیب سماعی,مجید کیانی مجید کیانی « نام آلبوم: درک موسیقی-حبیب سماعی

تعداد ترانه ها: 17

درک موسیقی-نوا,مجید کیانی مجید کیانی « نام آلبوم: درک موسیقی-نوا

تعداد ترانه ها: 13

دریا,اردوان کامکار اردوان کامکار « نام آلبوم: دریا

تعداد ترانه ها: 6

دو نوازی,پرویز مشکاتیان پرویز مشکاتیان « نام آلبوم: دو نوازی

تعداد ترانه ها: 10

رنگ شهرآشوب,فرامرز پایور فرامرز پایور « نام آلبوم: رنگ شهرآشوب

تعداد ترانه ها: 5

صد سال سنتور,خاطره انگیز متنوع خاطره انگیز متنوع « نام آلبوم: صد سال سنتور

تعداد ترانه ها: 10

ضربی حبیب سماعی,مجید کیانی مجید کیانی « نام آلبوم: ضربی حبیب سماعی

تعداد ترانه ها: 6

ماهی برای سال نو,اردوان کامکار اردوان کامکار « نام آلبوم: ماهی برای سال نو

تعداد ترانه ها: 4

پنجاه سال با استاد پایور1,فرامرز پایور فرامرز پایور « نام آلبوم: پنجاه سال با استاد پایور1

تعداد ترانه ها: 8

پنجاه سال با استاد پایور2,فرامرز پایور فرامرز پایور « نام آلبوم: پنجاه سال با استاد پایور2

تعداد ترانه ها: 9

چهارمضراب,فرامرز پایور فرامرز پایور « نام آلبوم: چهارمضراب

تعداد ترانه ها: 19

کنسرت انجمن ایتالیا,مجید کیانی مجید کیانی « نام آلبوم: کنسرت انجمن ایتالیا

تعداد ترانه ها: 7

کنسرت انجمن ایران و ژاپن,پرویز مشکاتیان پرویز مشکاتیان « نام آلبوم: کنسرت انجمن ایران و ژاپن

تعداد ترانه ها: 5

کنسرت رم-فستیوال مولانا,پرویز مشکاتیان پرویز مشکاتیان « نام آلبوم: کنسرت رم-فستیوال مولانا

تعداد ترانه ها: 14

 

/ 0 نظر / 281 بازدید